Dit barns faglige udvikling

Sådan er vores undervisning

Indskolingen 0.-3. klasse

I indskolingen har vi fokus på læsning, skrivning og matematik. Det handler om, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet. I indskolingen lægger lærere og pædagoger vægt på, at eleverne får udviklet gode arbejdsvaner i forhold til deres personlige og faglige ressourcer. Der arbejdes bevidst med børneskrivning som et led i læseprocessen. Læseudviklingen følges løbende af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende konferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med læsevejleder. Matematik følges af matematikvejlederne.

Mellemtrinnet 4.-6. klasse

På mellemtrinnet balancerer undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression for den unge. På mellemtrinnet fortsætter undervisningen i læsning, stavning og matematik, men eleverne begynder i højere grad at bruge deres evner til at læse, stave og regne til at tilegne sig ny viden.

Undervisningen bliver mere abstrakt og giver plads til, at eleverne reflekterer over deres egen faglige og sociale udvikling.

Tysk som det andet fremmedsprog introduceres sammen med de kreative fag håndværk & design og madkundskab. Undervisningen følges gennem vejledning, tests og efterfølgende læse- og matematikkonferencer, hvor metoder og progression i læseundervisningen drøftes med skolens vejledere.

Udskolingen 7.-9.kl.

I udskolingen har undervisningen særligt fokus på mundtlig kommunikation, skriftlighed og personlig dannelse. Eleverne i udskolingen skal over en periode på 3 år igennem en udviklingsproces, der skal klæde dem på til at starte på en ungdomsuddannelse efter eksamen i 9. klasse.

Arbejdet med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et helt særligt fokus i overbygningen. Anna Trolles Skole arbejder for, at eleverne vælger den ungdomsuddannelse, der passer til den enkelte elevs kompetencer, potentiale og drømme for at understøtte, at eleven fastholdes i uddannelse efter folkeskolen.

For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV)