Dit barns sociale udvikling og trivsel

​På Anna Trolle Skole er det vores grundlæggende holdning, at læring og trivsel er hinandens forudsætninger. Vi ved, at det er vigtigt at være en del af et fællesskab, og derfor gør vi meget ud af trivslen i alle klasser.

Vi har et særligt fokus på børnenes overgange:

Når børnene siger farvel til deres børnehave og begynder i skolen, har de allerede besøgt skolen mange gange.

Når børnene går fra Tidlig SFO til 0. klasse, er de fortrolige med hinanden, skolens område og personalet. De kender deres kommende børnehaveklasselærer, og en gennemgående pædagog fra SFO følger med ind i 0. klasse.

Når børnene går fra 0. klasse til 1. klasse, er der igen et personaleoverlap. Desuden har vi et særligt fokus på at skabe gode fællesskaber med de unge mennesker, der kommer til os i 7. klasse, hvor vi udvider med en klasse – således bliver der nu to nye klasser pr. årgang.

Derudover har vi mange andre tiltag for at styrke barnets sociale udvikling og trivsel i fællesskabet:

Vi har venskabsklasser, som etableres allerede i Tidlig SFO. Dermed bliver overgangen til 0. klasse tryg, og alle elever har en stor ven

Vi arbejder med materialet ”Fri for Mobberi” i Tidlig SFO og i indskolingen

Vi arbejder med legemakkere og – grupper i de yngste klasser

Vores AKT-vejleder tilbyder trivselssamtaler både individuelt og i grupper

Vi tilbyder samtalegrupper til børn, der lever med to familier grundet skilsmisse

I overbygningen arbejder vi på at skabe gode relationer mellem de unge mennesker, ved at arbejde på tværs af årgangene i udvalgte uger og på valgfagshold.

Vi arbejder på at skabe gode relationer mellem de unge og de lærere, der underviser i klasserne gennem anerkendende tilgange og positivt samvær, idet det styrker den enkeltes motivation og lyst til at lære.

Den gode relation skabes dels gennem trivselssamtaler med den enkelte og deres kontaktlærer og dels gennem det daglige liv i klassen. Disse samtaler rummer udover det faglige også tid til snakke om de unges dagligdag, liv og deres tilgange til hinanden og andre mennesker.

Vi er bevidste om, at der skal være tid til at have det sjovt og grine sammen, idet det skaber en god stemning og et godt sammenhold på tværs af faglige forhold, køn og sociale forskelle.

Vi har fokus på, hvis der er unge, der ikke trives, og arbejder på, at få den enkelte i trivsel gennem et tæt samarbejde med hjemmet og andre, der måtte være tilknyttet den unge.

Som udgangspunkt arbejder vi på et højt fagligt niveau i klasserne og alle elever bliver mødt, hvor de er fagligt, for at give dem de bedste vilkår for faglig udvikling og trivsel.

Vi lægger vægt på, at der i klasserne skal være rum for alle, at der er plads til at være forskellig og at alle accepteres, for dem de er. I dette arbejde inddrages også vores AKT-vejleder, når det viser sig nødvendigt.

På Anna Trolles Skole arbejder vi med en anerkendende tilgang til alle børn, og det er vores fornemste opgave at se og anerkende det enkelte barn som lige netop den, det er.

På Anna Trolle Skole er der plads til alle børn, og vil synes, at forskellighed er en styrke.