Fællesbestyrelse for Landsbyfællesskabet

I Landsbyfællesskabet i Brenderup har vi en engageret skolebestyrelse, der er optaget af, at forældre, elever, ansatte og ledelse i samarbejde arbejder for at vores børnehus og skole er det naturlige valg for områdets børn og unge.
Landsbyfællesskabets bestyrelse er etableret i august 2022 og består af ti forældrerepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Skoleleder og leder af børnehuset deltager i møderne og varetager sekretærfunktionen.

Der er forskudte valg, og medlemmer i bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. På denne måde sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Fællesbestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt. Der tages referat af møderne, som offentliggøres her på hjemmesiden

Fællesbestyrelsesmedlemmer

Formand : Christian Martin Veje
Næstformand : Sofie Lindtofte Larsen
Forældre repræsentant : Susie Bengtson
Forældre repræsentant : Anna Ulldahl
Forældre repræsentant : Mette-Marie Christoffersen Egelund
Forældre repræsentant : Jessi Glass
Forældre repræsentant : Sue Thomsen
Forældre repræsentant : Helle Svendsen
Forældre repræsentant : Heidi Bertelsen
Forældre repræsentant : Karin Kærgaard
Suppleant: Lars Ritz
Medarbejder repræsentant (skole/SFO) : Lars Søegaard
Medarbejder repræsentant (børnehus): Frija Krarup Mogensen
Leder af børnehuset: Mia Lykkegaard Elsby
Skoleleder : Maya Lykke Nielsen