Fællesbestyrelse for Landsbyfællesskabet

I Landsbyfællesskabet i Brenderup har vi en engageret skolebestyrelse, der er optaget af, at forældre, elever, ansatte og ledelse i samarbejde arbejder for at vores børnehus og skole er det naturlige valg for områdets børn og unge.
Landsbyfællesskabets bestyrelse er etableret i august 2022 og består af ti forældrerepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter. Skoleleder og leder af børnehuset deltager i møderne og varetager sekretærfunktionen.

Der er valg hvert andet år, og medlemmer i bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. På denne måde sikres kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.

Fællesbestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt. Der tages referat af møderne, som offentliggøres her på hjemmesiden.
Bestyrelsesmedlemmerne kan kontaktes via AULA

Fællesbestyrelsesmedlemmer skoleåret 2023/2024

Formand : Karin Kærgaard (Julie 9B)
Næstformand: Helle Svendsen (Magnus 2A, Philip 4A)
Næstformand: Anna Ulldahl (Gry og Lea – børnehus)

Valg for børnehuset:
Forældre repræsentant : Mette Thietje (Vilma)
Forældre repræsentant : Malene Kejling (Bertil)
Forældre repræsentant : Dina Vigen Breinbjerg (Lucas)
Suppleant: vakant

Valgt for skole/SFO:
Forældre repræsentant : Karina Elmholt Christensen (Oliver 2A)
Forældre repræsentant : Christian Martin Veje (Noah børnehus, Felix 1A, Theo 3A)
Forældre repræsentant : Heidi Bertelsen (Frida 5A, Johanne 1A)
Suppleant: Thea Thrane (Troja 5A, Freja 0A)
Suppleant: Christina R. Jørgensen (Astrid og Amalie 2A)

Medarbejderrepræsentant (skole/SFO) : Lars Søegaard
Medarbejderrepræsentant (børnehus): Maria Jensen

Leder af børnehuset: pr. 1.6.2024 – Niklas Borg Pedersen
Skoleleder : Maya Lykke Nielsen