Skolebestyrelsen

Anna Trolles Skole er beriget med en engageret skolebestyrelse, der under overskriften “Vores Skole” er optaget af, at forældre, elever, ansatte og ledelse lykkes bedst muligt med samarbejdet omkring at lave en stærk, lokalforankret skole for områdets børn og unge.

Udtrykket Vores Skole er et perspektiv, der inviterer til at alle tager medansvar, føler sig som en del af og bidrager til et stærkt lærings- og trivselsfællesskab på og omkring Anna Trolles Skole.

Skolebestyrelsen på Anna Trolles Skole består af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt to elevrepræsentanter.

Skolens daglige ledelse udfører sekretariatsfunktionen og deltager i møderne.

Skolebestyrelsen mødes ca. 10 gange årligt. Der tages referat af møderne, som offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Forældrerepræsentanter vælges for fire år ad gangen.

Der er dog valg til skolebestyrelsen hvert andet år, hvor halvdelen af forældrerepræsentanter er på valg. Halvdelen af forældrene er således valgt forskudt. Dette udspringer af et ønske om at understøtte kontinuitet i skolebestyrelsens arbejde.  Elev- og medarbejderrepræsentanter vælges for et år ad gangen. 

Skolebestyrelsesmedlemmer

Formand : Claus Boje 
Næstformand : Lisbeth M.S. Hvenegaard
Forældre repræsentant : Louise B. Andersen
Forældre repræsentant : Mie K. Petersen 
Forældre repræsentant : Nina Tjerrild 
Forældre repræsentant : Ulf B. Soll
Medarbejder repræsentant : Lars Søegaard
Medarbejder repræsentant : Tine R. Iversen 
Viceskoleleder : Kirsten G. Jakobsen 
Skoleleder : Claus Schønberg