Skoleskifte

Anna Trolles Skole er en skole, der vælges af flere og flere elever og forældre, men det kan dog stadig være muligt at få en plads. Derfor anbefaler vi, at I kontakter skolens kontor og hører nærmere om jeres barns muligheder for skolegang på Anna Trolles Skole.

Rundvisning

Når I forældre henvender jer til skolen, bliver I inviteret til en rundvisning og samtale. I samtalen vil vi afstemme de forventninger, der er til hhv. elev/forældre og skolen. Vi vil bl.a. komme ind på emner som årsag til skoleskiftet, præferencer (kender I nogen på skolen?), transport, undervisning (indhold og form), timetal, lektier, arbejdsindsats og skolegang generelt.

Besøg i klassen

Når rundvisningen er overstået, sender vi familien hjem for at overveje, om det stadig er interessant med et skoleskift.

Skolestart

Hvis man begynder midt i skoleåret, kan man begynde, så snart man har fået hilst af på sin gamle skole. Vi opfordrer gerne eleverne til at få sagt “pænt farvel” på den gamle skole. Ofte vil man møde tidligere klassekammerater til fodbold, gymnastik, i Brugsen eller andre steder. Det kan derfor være fint at få afsluttet på en pæn måde.

Første skoledag vil klasselæreren og/eller skolelederen stå klar til at modtage eleven. Der bliver tildelt plads i klassen, udleveret taskebøger osv.

Overvejer du, om dit barn skal skifte til Anna Trolles Skole?

Du er altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.