Når dit barn starter skole

Forventninger til skolestart

​Når jeres barn begynder på Anna Trolles Skole, er vores vigtigste ønske dialog og engagement. Denne forventning regner vi med går begge veje. Derfor er det vigtigt, at vi går i dialog med hinanden og får afstemt vores forventninger til hinanden.

For at gøre det lettere for jeres barn, er der mange ting, I med fordel kan øve inden skolestart. At hjælpe jeres barn til at være selvhjulpen i forbindelse med tøj, toiletbesøg og spisesituationer er en god start. At hjælpe jeres barn til at turde bede om hjælp, når der er udfordringer, og at kunne lege med mange forskellige børn er meget vigtigt. At kunne udholde at vente på tur og give plads til hinanden er også grundlæggende spilleregler i en skole.

Alt det er selvfølgelig også noget vi øver i vores Tidlige SFO, men det er godt for børnene at mestre nogle af de mange sociale færdigheder på forhånd – det giver overskud til at fokusere på alt det nye.

Vi glæder os til at gå i dialog med jer og se jer på Anna Trolle Skole.