Madordning i børnehuset

I Brenderup Børnehus har forældrene stemt for madordning i vuggestuen. Vi har derfor en køkkenmedhjælper ansat i køkkenet, som laver både varm og kold mad til vuggestuebørnene hver dag.

Hvert andet år stemmer forældrene om madordningen. Det betyder, at vi fra den 1. januar 2021 også skal have frokostordning i Børnehavedelen.  I løbet af efteråret skal vi sammen i personalegruppen og i bestyrelsen arbejde med, hvordan den kan se ud i vores børnehus.

Frem til nytår 2020 har børnehavebørnene madpakker med og vi spiser 3 gange om dagen, kl. 9:00. Kl. 11:15 og kl. 14:00.

Mad- og måltidspolitik

Vores motto er “Sunde børn er glade børn”.

Kostpolitikken er udarbejdet i samarbejde med forældrebestyrelsen og I vil under opstartssamtalen få den udleveret som pjece.

Her er dog nogle punkter fra den:

  • Madpakkerne er forældrenes ansvar.
  • Rammerne omkring spisning er børnehusets ansvar.
  • Børnehuset guider og taler med børnene vedr. kultur og sundhed i forbindelse med måltidet.
  • I hvilken rækkefølge maden spises – bestemmes af barnet.
  • Vi kontakter forældrene, når kosten skaber eller kan skabe mistrivsel.
  • I vores børnehus er der også mulighed for morgenmad. Dette er hver dag i tidsrummet 6:15 til 7:15.

Se Middelfart Kommunes overordnede kostpolitik.