SFO’en Anna Trolles skole

Om SFOen

Vi er et pædagogisk pasningstilbud for 0.-3. klasse.

Vi har åbent hver morgen fra kl. 6.15- 8.00, hvor vi også tilbyder morgenmad. Mandag, onsdag og torsdag har vi igen åben fra kl 14-16.30, og tirsdag kl. 13-16.30 samt fredag fra kl. 13- kl 15.30.

Vi bestræber os på at finde en balance mellem den frie tid og de pædagogiske intentioner. Her er plads til at lege på eget initiativ, til at få snakket om dagens hændelser men der er også altid tilbud om aktivitet.

I Anna Trolles SFO har vi tre værdier til fælles med skolen; fællesskab, faglighed og kreativitet. Derudover har vi valgt bevægelse som værdi, fordi vi gerne vil give børnene mulighed for og lyst til at bevæge sig, da dette har stor betydning for børns deltagelse i sociale relationer og fællesskaber.

Forældresamarbejde

Her på stedet gør vi meget ud af god kontakt med forældrene. Vi er lydhøre og er altid klar til en god dialog med forældrene, både om emner relateret til hverdagen og når noget engang imellem er svært.

Vi har daglig kontakt med de forældre, der afleverer og henter deres børn i SFOen. Personalet i SFO’en er også en del af klasseteams og deltager derfor også i de årlige forældresamtaler.

Traditioner

I SFO’en har vi nogle traditioner som vi vægter højt, da de giver os gode fælles oplevelser og styrker vores arbejde med børn og forældre. Vi afholder SFO festival sammen med andre SFO’er i lokalområdet. Vi har et pyjamasparty for 3.klasserne og en diskofest for alle SFO børnene. Derudover følger vi årets gang og afspejler det i vores aktiviteter såsom fremstilling af julegaver, julefrokost/påskefrokost og fastelavn. Vi afslutter skoleåret med en sommerfest med forældre og søskende.

Fællesskab

Fællesskabet er centralt i SFO’en og de sociale fællesskaber sker på tværs af alder og køn. Vi vægter, at børnene er socialt ansvarlige for hinanden og fællesskabet. Fællesskab bygger på samvær mellem mennesker. Børn lærer af hinanden i fællesskaber bl.a. ved at bruge og lære af hinandens kompetencer og erfaringer. Børnene inddrages i både praktiske opgaver i hverdagen, som oprydning og bagning, men også i planlægning og udførelse af aktiviteter og arrangementer. Børnene kan tilrettelægge aktiviteter og lege til vores arrangementer og traditioner. De involveres i udførelsen og de store tager de mindre med, så flere børn involveres, og der skabes mulighed for, at børnene deltager i fællesskaber.

Vi ser det som en af vore vigtigste pædagogiske opgaver at være opmærksomme på og understøtte, at alle børn er med og selv føler sig som en del af fællesskabet i SFO’en.

Faglighed

Vores pædagogiske faglighed er en vigtig del af vores daglige arbejde og kommer til udtryk i vores aktiviteter, lege, arrangementer og traditioner. Vi vægter en høj grad af faglighed på vores ugentlige p-møde, hvor forskellige aktuelle faglige emner bliver debatteret, og det er også her vi ud fra observationer og refleksioner planlægger og organiserer vores pædagogiske arbejde i hverdagen med øje for det enkelte barn og fællesskabet

Kreativitet

Børn udvikler og styrker deres kreativitet gennem leg og gennem kreativt arbejde. Kreativitet er for os, både det vi kan tage at føle på i forskellige materialer, men også den kreativitet der opstår gennem fælles idegenerering, når konkrete opgaver skal løses. Børn udvikler innovative kompetencer, når de gennem kreative handlinger og løsninger får mulighed for at skabe værdi for sig selv og andre. Gennem kreative aktiviteter bearbejdes tanker og følelser, og børnene får mulighed for, at komme ud med stemninger og følelser, der ellers kan være svære at sætte ord på.

I Anna Trolles SFO har kreativiteten mange ansigter og kommer bl.a. til udtryk, når vi bruger vores fantasi og leger. Vi tegner hver dag og udvikler her håndværksmæssige kompetencer, der gør børnene i stand til at illustrere en fortælling og giver forståelse for form og farver. Vi bruger vores kreative værksted flere gange om ugen. Her har vi mulighed for at eksperimentere med mange materialer og være nytænkende enten individuelt eller sammen med kammerater.

Bevægelse

Vi lægger stor vægt på bevægelse, fordi det har stor betydning for børns deltagelse i sociale relationer og fællesskaber. Det er gennem bevægelse at børnene udvikler mestring af kropslige/sanselige indtryk og udtryk og styrker deres evne til at aflæse og forstå andres gestik, mimik og kropslige udtryk, ses ofte i forbindelse med leg. Vi leger både ude og inde, bla i vores hal. Når børn bruger deres kroppe, så kan vi alle deltage i de samme aktiviteter uanset alder og faglige niveau. Når vi bevæger vores kroppe i legen, så øver vi samtidige de sociale kompetencer f.eks. at vinde/tabe, tage hensyn, regulere følelser… Vi har et stort udeområde, hvor vi gynger, rutcher, løber på bakkerne og klatrer i træer.

En gang om måneden tager 15 børn og en voksen med bus til Strib svømmehal, hvor vi bevæger os og svømmer. Børnene har her mulighed for at blive fortrolige med vandet, at lege i vandet med hinanden og måske endda at lære at svømme.

Kontakt SFO'en

Kontakt os på tlf 8888 4990 eller mail: annatrollesskole@middelfart.dk