Landsbyfællesskabet Anna Trolles

Anna Trolles Skole og Børnehuset Brenderup er en landsbyordning under Folkeskolelovens § 24 a.
Vi er beliggende i en dejlig lille landsby som hedder Brenderup, Middelfart kommune.

Vores skole og børnehus er beliggende på tre adskilte matrikler, men vi arbejder overordnet som en samlet organisation, med fokus på børn og unge fra 0 år – 16 år.  I landsbyordningen tilbyder vi vuggestue, børnehave, skole og SFO.

At arbejde i et landsbyfællesskab betyder udover fælles ledelse også et personale, som kan være synlige for børn, både i børnehave og skole.

I vores landsbyfællesskab har vi en rød tråd som indeholder: Det nære fællesskab, social trivsel, udvikling og læring.

For os er lokale initiativer vigtige, og vi er aktive medspillere i lokalsamfundet. Skolens kor og bands deltager i mange forskellige arrangementer i Brenderup og omegn. Det er betydningsfuldt for vores børn og elever, at vi er synlige i nærmiljøet, og de fællesskaber som opstår i denne forbindelse giver en følelse af at høre til.