Landsbyfællesskab i Brenderup

Anna Trolles Skole og Børnehuset Brenderup er en landsbyordning under Folkeskolelovens § 24 a.
Vi er beliggende i en dejlig lille landsby som hedder Brenderup, Middelfart kommune.

Vores skole og børnehus er beliggende på to adskilte matrikler, men vi arbejder primært som en samlet organisation, med fokus på børn og unge fra 0. år – 16. år.  Som landsbyfællesskab tilbyder vi vuggestue, børnehave, skole og sfo, hvor vi har fokus en samlet tid for barnet – en helhedsplan.

At arbejde i et landsbyfællesskab betyder udover fælles ledelse også et personale, som kan være synlige for børn, både i børnehave og skole.

I vores landsbyfællesskab har vi en rød tråd som indeholder: Det nære fællesskab, social trivsel, udvikling og læring.

I vores daglige gang med børn og unge er vi meget optaget af at give alle en følelse af, at de tilhører et meningsfuldt og forpligtende fællesskab, som har en historie. En historie som de er med til at skrive fremadrettet.

Vi ved, at vores børn og unge er en del af en social gruppe, at de spejler sig i hinanden og finder sammen omkring det, der er vigtigt. Når der er et indhold, som man har fælles interesse i, så blomstrer de sociale relationer – og det er grundstenen i de nære fællesskaber.

”Det skal jo være trygt for alle børn og unge at gå i skole.”

Grundlaget for en god tid i børnehave og skole er gode og velfungerende sociale og faglige fællesskaber. Fællesskaber, hvor venskab og samvær på tværs af forskelle fylder dagen ud og rækker ind i fritiden.

Sådanne fællesskaber har en værdi i sig selv i form af et godt børneliv. Når man har det godt i børnehavnen / skolen og er en del af et inkluderende fællesskab, har det samtidig betydning for den enkelte elevs lyst til at lære.
Trivsel og læring er hinandens forudsætninger. Det skal være trygt for alle børn og unge at gå i skole. Vi mener, at enhver skoleelev har behov for at føle sig både som en værdifuld person i fællesskabet.

Det nære

Vi er også meget optaget af det nære, det lokale fællesskab. Hvis det store nationale fællesskab kan være vanskeligt at forbinde sig med, så ser billedet anderledes ud, når det kommer til lokale fællesskaber.

For os er lokale initiativer i lokalsamfundet vigtige.  For os og vores familier mener vi, at lokale fællesskaber sikrer nærvær og samvær med andre mennesker og bevirker, at vi rykker tættere sammen som mennesker.  Engagementet bliver højere, når det kommer indefra og betyder noget for den enkelte. Derfor vil lokale og nære fællesskaber altid have stor betydning for os som mennesker – på den ene eller anden måde.

Der er fællesskaber overalt i vores samfund. Børn indgår i mange forskellige fællesskaber i løbet af en dag både hjemme i familien, i skolen, til fritidsaktiviteter­ne m.v. Fællesskaber giver tryghed, de får den enkelte til at føle, at man hører til.

Skolen er folkets skole

Den er elevernes, lærernes og forældrenes skole. Skolen er rammen om en stor del af børnelivet gennem mange år. Derfor har vi indsatser og udviklingsprocesser som:

  • At have tillid til hinanden (fx at elever har tillid til, at de vil blive behandlet godt af hinanden, eller tillid til at deres lærer vil dem det godt)
  • At gøre noget sammen (fx deltage aktivt i undervisning sammen, spise sammen og udrette noget sammen, som fører til noget godt / trivsel)
  • At have fælles normer og værdier at styre efter i hverdagen (fx Folkeskolens for­mål).