Anna Trolles Skole og Børnehuset Brenderup

– et landsbyfællesskab i Brenderup

I 2018 valgte Anna Trolles Skole og Børnehuset Brenderup at samarbejde i en såkaldt landsbyordning. Selv om vi ikke er placeret på samme matrikel, er der mange pædagogiske fordele ved at være sammen. Bl.a. betyder det, at børnene forbliver i en mindre enhed i det nære lokalmiljø. Det giver tryghed, og børnene lærer hurtigt området, kammeraterne og de voksne at kende. Genkendelighed og overskuelighed giver tryghed for både børn og forældre.

Børnene får desuden tidligt deres gang på skolen. Vi går på besøg i faguger og deltager i morgensamling, motionsløb og forårsfester, ligesom vi også er en fast del af julesamlinger og ferieafslutninger.

I vores hverdag arbejder vi ud fra et ”landsbyfællesskab”. Vi mærker, at i landsbyen Brenderup er fællesskabet i højsædet, og der er ro og tid til at dyrke sig selv og hinanden samt en nærhed og en “tagen sig af hinanden”.

Om skolen

Skolen har 228 elever, fordelt på 0. – 9.klassetrin, og 28 medarbejdere. I 7. – 9. klasse går også elever, som har taget 0. – 6. klasse på Fjelsted Harndrup Skole. Der er ialt 12 klasser. 

Vi er skolen for alle de forældre, som tror på værdien af, at deres børn går i skole i nærmiljøet, hvor klassekammerater bor tæt på – så skole og fritid kan hænge sammen. Desuden er vi meget synlige med de værdier, vi arbejder ud fra: Fællesskab, faglighed, musik og kreativitet.

På Anna Trolles Skole lægger vi vægt på at skabe stærke læringsmiljøer præget af høj faglighed og god trivsel. Vi ønsker at understøtte distriktets børn i at udvikle sig til hele, robuste mennesker.

Kultur og særkende

Anna Trolles Skole har i mange år været det naturlige skolevalg for lokalområdets børn. Det er vi stadigvæk. Hver dag møder 215 skønne børn ind til en skoledag på Anna Trolles Skole. Skoledistriktet befinder sig i landsbyen Brenderup, der er beliggende i Middelfart Kommune.

Anna Trolles Skole fik sit navn i 2014, men fortællingen om skolens navn går tilbage til 1712. Anna Trolles Skole er en folkeskole, der er opkaldt efter Anna Trolle, som ejede Kærsgård 1675 – 1723 og etablerede skolen i 1712.

Professionelle læringsfællesskaber

Anna Trolles Skole er bygget op med en struktur bestående af indskoling, mellemtrin og udskoling. Strukturen er baseret på lærer- og pædagogteam. Dette tilgodeser faglig specialisering, fleksibilitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, hyppig og problemløsende kommunikation om kerneopgaven, tæt samarbejde om den enkelte elev, helhed i børnenes hverdag og samarbejdet i teamet ud fra målet om at skabe robuste læringsmiljøer for børn og voksne.

Anna Trolles Skole er en lærende, reflekterende organisation, der arbejder ud fra den tilgang, at beslutninger skal tages tættest på opgaven, hver gang det er relevant. Dermed lægges vægt på det pædagogiske og professionelle råderum for team og ansatte, da det understøtter læring i organisationen.

Anna Trolles Skole – Værdier 2017

Anna Trolles Skole
Kirkevej 29
5464 Brenderup
Mail: annatrollesskole@middelfart.dk

Telefonnummer: 88884980

EAN: 579 0000 410 231

E-mail adresse: annatrollesskole@middelfart.dk 

Skal dit barn starte på skolen?

Læs mere om indskrivning på skolen her.

Læs mere om skoleskifte her

Skoleindskrivning til 0.klasse til skoleåret
2021/2022. Se vigtigt link her.

Anna Trolles Skole orienteringsmøde 2021: Tirsdag den 23.02.21 kl. 17-18 i Fællesrummet. Vi tager forbehold mht. covid-19.


Infomøde for kommende forældre på Anna Trolles Skole 2021.

I inviteres hermed til et informationsmøde
for kommende 7.klasse, 2.februar kl.17.00-18.00
på Anna Trolles Skole. For mere info, kontakt skolen.