Anna Trolles Skole

– et landsbyfællesskab i Brenderup

Om skolen

Skolens elever er fordelt på 0. – 9. klassetrin.
Vi er en et-sporet skole i børnemiljøet (0.-6. klasse).
Fra ungemiljøet (7. – 9. klasse) er vi to-sporet, da vi her modtager elever Fjelsted Harndrup Skole, som vi er overbygningsskole. 

Vi er lokalområdets folkeskole, hvor klassekammerater bor tæt på – så skole og fritid kan hænge sammen. Desuden er vi meget synlige med de værdier, vi arbejder ud fra: Fællesskab, faglighed, musik og kreativitet.

På Anna Trolles Skole lægger vi vægt på at skabe stærke læringsmiljøer præget af høj faglighed og god trivsel. Vi ønsker at understøtte distriktets børn i at udvikle sig til hele, robuste mennesker.

Kultur og særkende

Anna Trolles Skole har i mange år været det naturlige skolevalg for lokalområdets børn. Det er vi stadigvæk. Hver dag møder vores skønne børn ind til en spændende skoledag på Anna Trolles Skole. Skoledistriktet befinder sig i landsbyen Brenderup, der er beliggende i Middelfart Kommune.

Anna Trolles Skole fik sit navn i 2014, men fortællingen om skolens navn går tilbage til 1712. Anna Trolles Skole er en folkeskole, der er opkaldt efter Anna Trolle, som ejede Kærsgård 1675 – 1723 og etablerede skolen i 1712.

Professionelle læringsfællesskaber

Anna Trolles Skole er bygget op med en struktur bestående af indskoling, mellemtrin og udskoling. Strukturen er baseret på lærer- og pædagogteam. Dette tilgodeser faglig specialisering, fleksibilitet omkring undervisningens tilrettelæggelse, hyppig og problemløsende kommunikation om kerneopgaven, tæt samarbejde om den enkelte elev, helhed i børnenes hverdag og samarbejdet i teamet ud fra målet om at skabe robuste læringsmiljøer for børn og voksne.

Anna Trolles Skole er en lærende, reflekterende organisation, der arbejder ud fra den tilgang, at beslutninger skal tages tættest på opgaven, hver gang det er relevant. Dermed lægges vægt på det pædagogiske og professionelle råderum for team og ansatte, da det understøtter læring i organisationen.

Anna Trolles Skole – Værdier 2017

Anna Trolles Skole
Kirkevej 29
5464 Brenderup
Mail: annatrollesskole@middelfart.dk

Telefonnummer: 88884980

EAN: 579 0000 410 231

E-mail adresse: annatrollesskole@middelfart.dk

Antal elever: 226

Antal medarbejdere: 28

Skal dit barn starte på skolen?

Læs mere om indskrivning på skolen her.

Læs mere om skoleskifte her.