Det optager os

På Anna Trolles Skole vil vi understøtte, at vores elever konstant udvikler sig og lærer i forlængelse af det, de kan i forvejen. Derfor er vi optaget af at fokusere på progressionen i deres læring.

Vi arbejder ud fra devisen “Den, der arbejder og trives, lærer”. Derfor har vi fokus på trygge læringsmiljøer, hvor eleverne er så aktive som muligt i kendte samarbejdsstrukturer.

Uddannelse og dannelse

På Anna Trolles Skole er vores læringsperspektiv, at eleverne ikke blot skal blive til noget, men også blive til nogen. At gå på Anna Trolles Skole er således både et uddannelses- og et dannelsesprojekt, der rækker ud mod at blive livsduelige, robuste, kloge mennesker med respekt for forskellighed.

Læringens sigte er således både at mestre målbare discipliner i de enkelte fag, og svært målbare discipliner såsom erfaringer med meningsfulde, forpligtende fællesskaber, som man møder dem, når 220 børn “stemmer i” samtidig i skolens fællesal, og det giver gåsehud på armene. Vi mærker, at vi er en del af et fællesskab, og det gode humør griber fat i os uanset, hvilken morgen vi har haft.

Eleverne siger

Når vi spørger vores elever hvilke 5 ting, de vurderer Anna Trolles Skole er bedst til, siger de:

  • Vi er glade for vores lærere
  • Lærerne er gode til at hjælpe os i skolen
  • Vi er glade for vores klasse
  • Vi er glade for vores skole
  • Vi kan lide pauserne i skolen
Udsagn fra vores elever i vores trivselsrapport

Forældrene siger

Når vi spørger forældrene, peger de på fem ting, de vurderer, vi er bedst til:

  • Samarbejdet mellem daginstitutionen og skolen i forbindelse med overgange
  • Deres barns faglige udbytte af undervisningen
  • At styrke deres barns sociale kompetencer
  • Skole-hjem samtalerne
  • At skabe et godt socialt fællesskab i deres barns klasse
Udsagn fra elevernes forældre i interne undersøgelser