Ny elev på Anna Trolles Skole

Indskrivning

Indskrivning til kommende 0. klasse

Hvert år medio november sender skoleforvaltningen via e-boks besked til alle forældre i Middelfart kommune, som har børn, der skal starte i 0. klasse i det kommende skoleår.

Se flere informationer på Middelfart kommunes hjemmeside her.

Mandag d. 18. november 2019 fra 17.00-18.00 vil der være informationsmøde for alle forældre til kommende 0. årgang (skoleåret 2020/21) på Anna Trolles Skole.

Indskrivning til 0.-9. klasse i indeværende skoleår

Ønskes en elev indskrevet på Anna Trolles Skole er proceduren, at forældrene kontakter skolens kontor for en aftale om en samtale med en person fra skolens ledelse og en rundvisning på skolen. Skolens kontor kan kontaktes mellem 8.00 og 13.00 alle dage.

Telefon skolens kontor: 8888 4980
mail: annatrollesskole@middelfart.dk

Indskrivning til 10. klasse

Elever til 10. klasse henvises til Middelfart kommunes 10. klasses tilbud. Se her

Ansøgning om befordring

Folkeskoleelever i Middelfart kommune har mulighed for gratis befordring mellem skole og hjem. Om en elev er berettiget til gratis befordring afhænger af, hvor eleven bor og hvor gammel eleven er. Se mere information her.

Information om forsikring

Det er forældres ansvar at tegne ansvarsforsikring i tilfældet af en elev forvolder skade på andre eller andres ting. Hvad eleverne medbringer i skole, medbringes på eget ansvar. Ødelægges skolens inventar pga. uhensigtsmæssig opførsel kan skolen kræve erstatning. Det samme gælder børneulykkesforsikring. Middelfart kommune har ikke tegnet forsikring for eleverne i kommunen. Se mere informationer om forsikring i skoletiden her.

Kommunikation

Anna Trolles Skole benytter Aula til kommunikation mellem skole og hjem. Information om Aula findes her.
Øverst til højre på hjemmesiden findes login-adgang til personale-, forældre- og elevintra.
For at tilgå Aula skal man bruge et uni-login. Se hvorledes ved at klikke her.
Forældre og elever er naturligvis altid velkomne til at kontakte skolen telefonisk og pr. mail eller ved personlig henvendelse til personalet på skolen.

Har du spørgsmål til indskrivningen på skolen?

Kontakt os på tlf 8888 4980 eller mail: annatrollesskole@middelfart.dk