Samarbejde med forældrene

Et godt samarbejde mellem skole og hjem gennem alle årene

Når jeres barn går på Anna Trolle Skole, er både de og I en del af vores fællesskab – et fællesskab, der forpligter begge veje. I vil derfor opleve, at vi byder jer velkommen i stort og småt.

Når vi hver morgen begynder dagen med fælles morgensang for hele skolen, er I som forældre meget velkomne til at være med.

Når vi holder Åbent Hus, og når vi inviterer til arrangementer på skolen, er det afgørende for os og jeres børn, at I prioriterer dette og deltager.

Vi afholder skolehjem-samtaler og klassearrangementer, og der etableres et forældreråd i alle klasser. På den måde kan I være i dialog med os omkring jeres barns trivsel på skolen. Desuden er I er altid velkomne til at rette henvendelse til skolens personale og ledelse. For os betyder dialog, at vi lytter til hinanden.

Vi glæder os til at gå i dialog med jer og se jer på Anna Trolle Skole.