Hvis dit barn har specielle behov

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. Derfor har vi fokus på inkluderende læringsmiljøer med mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde mellem skole og hjem.

Akt – ressourcecenter

Vi arbejder med alle børn ud fra, hvor de er og hvad deres behov er. Vores tilgang er altid anerkendende og vi er nysgerrige på barnets adfærd og udsagn. Vi anvender ofte en coachende tilgang til arbejdet med børnene.

Vores mål er børn i trivsel og vi tror på, at alle børn gør det bedste, de kan.

Alle børn skal være en del af fællesskabet.

Vi lægger vægt på forebyggende trivselsindsatser til gavn for det sociale samspil og klassemiljøet. Skolens værdier er altid indtænkt i teamets arbejde.

Hvordan arbejder vi?

Trivnu.dk som redskab på mellemtrin og udskoling. Et redskab baseret på at fremhæve og have fokus på det enkelte barns såvel som gruppens styrker – implementeres fra efteråret 2019.

Fri for mobberi anvendes i indskoling – særligt i studietidstimerne. Et redskab som har til formål at styrke fællesskabet i klasser. Indeholder bl.a. massage historier, afslapningsøvelser, samtaletavler og ryste-sammen-lege.

Individuelle samtaler: (værktøjer: Bl.a. Anette Prehns ”hjernesmart” bøger, Kat-kassen, Bog: Gode tanker, gode følelser) og gruppesamtaler vedr. specifikke emner og på sigt en særlig gruppe for børn med to hjem.

Observationer i klassen og i pauser – foregår efter aftale med klassens team. Kan handle om enkelte elever, klassen som helhed, trivsel, gruppedynamik mm.

Sparring med medarbejdere – AKT/vejleder-teamets medlemmer deltager fx i teammøder efter ønske fra klasseteamet. Efterfølgende sparring omkring klasserumsledelse, konflikthåndtering mm.

Deltagelse i diverse tværfaglige møder – akt-koordinatoren indkalder til møder og sørger for referat mm.

Deltagelse i Konsultative møder med skolens faste konsultative-team bestående af: Henrik Halkjær (Læringskonsulent), Tina Amlund (Familie rådgiver), Joan Jeppesen (PPR- psykolog).

Deltagelse i skole-hjem samtaler – ved behov.

Planlægning i teamet. Foregår på møder hen over året.

Yoga, musikhold, faglig støtte på mindre hold eller i klassen.

Læsevejleder og matematikvejleder er særligt ansvarlig for den faglige støtte. Disse kan også give sparring på team-møder.

I hverdagen håndterer vi akut opståede situationer samt tager os af de elever, som henvender sig med behov for en kort snak, støtte eller andet.

Hermed link til handleguiden middelfart.dk